menu search
brightness_auto
more_vert
Merhabalar Avukat Bey;

Öncelikle sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.

sormak istediğim soru ; trafik polisi habersizce eski aracımızı kullanılmayan hurda araç gibi gösterip  tebliğ etmeden evimizin önündeki boş araziden aracımızı yeddiemin deposuna çektirmiştir. Aracımın geri iadesi için dava açtım 2 sene sonra aracımın tarafıma iadesi için mahkeme karar verdi fakat bana yeddiemin deposu aracım orada 2 sene alıkonulduğu için otopark ücreti 4500 tl borç çıkarıp evime haciz isteminde bulunup ödeme emri göndermiştir.evim banka kredisinde ipoteklidir. aracım 2 yılda orada beklediği için artık hurda durumuna gelmiştir ve ben borcu ödemek istemiyorum ne gibi bir cevap verebilirim yardımcı olursanız çok sevinirim.
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme

7 Cevaplar

more_vert
 
verified
En İyi Cevap
Hayır bu şekilde olmaz. Zira bahsettiğiniz üzere görünüyor ki takip kesinleşmiş. Ödeme emrinin gelmediğini yada usulsüz olduğunu icra mahkemesinde kanıtlayabilirsiniz. Bunun için 7 günlük süreniz başlamış anlaşılan.
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
more_vert
Doğrudan borca itiraz edip zaten mahkeme kararıyla da bu aracın teslimini kazandığınızı yani çekilmenin haksız olduğunu ama buna rağmen otopark ücretinden sorumlu tutulmaya çalışıldığını belirtip borca itiraz edin onlar dava açmaya çalışsın
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
more_vert
e devlet den baktığımda evime üzerinde 4500 tllik haciz konulduğu yazıyor itiraz dilekçemi versem bu dava düşer mi

ALACAKLI          :                        TCK. No               :

ADRESİ             : İZMİR  PINARBAŞI/ BORNOVA / İZMİR

                      

TEBELLÜĞ TARİHİ: 12/03/2021

KONU               : Ödeme emrine itiraz ettiğimizin bildirilmesidir.

Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip, mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımı sunuyorum.

Şöyle ki;

1) 26.11.2020 tarihinde tarafıma tebliğ edildiği iddia edilen ödeme emri tarafıma ulaştırılmamıştır. Apartman yöneticisine , komşulara ve kapıma not veya bildiri bırakılmamıştır. 12.03.2021 tarihinde elime ulaşan davet kağıdından akabinde İzmir 2. İcra dairesine gittikten sonra ödeme emri kağıdını teslim alabildim ve öğrendim, mahalle muhtarına adıma herhangi bir ihtarname gelip gelmediğini sorduğumda adıma hiçbirşey gönderilmediğini söylemiştir. Alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcum yoktur, alacaklıyla aramda herhangi bir hukuki ilişki olmamış, kendisiyle aramda bir sözleşme de imzalanmamıştır.

 29/11/2019 tarihinde tarafıma tebliğ edilmeden aracım evimin önünden tutanak tutulmadan habersizce alıkonulmuştur ve İzmir pınarbaşı yediemin deposuna çekilmiştir. Haksız yere çekilen aracımın mağduriyeti sebebiyle yürütmenin durdurulması ve tarafıma iadesi için dava açtığımda Sulh Ceza Mahkemesi beni haklı bulmuştur aracımın iadesini kazandım ve kararın onanması beklenmektedir. Aracıma 2 yıl boyunca haksız yere Yediemin deposunda alıkonuldu ve mağdur duruma düşürüldüm. Buna rağmen adıma çıkarılan borçdan sorumlu tutmaya çalışıyorlar benim iradem ve kararım dışında bana hiçbir şekilde tebliğ edilmeyen aracımın çekilmesi ve otopark ücreti iddiası haczi isteminden sorumlu tutulmaya çalışıyorlar.

2) Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize ve borcun tüm fer’ilerine açıkça itiraz ediyorum.

Sonuç ve Talep: Yukarıda açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve borcun tüm fer’ilerine itiraz etmiş olduğumdan bahisle işbu icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

15.03.2021

Ödeme Emrine İtiraz Eden

R

 İmza

EK 1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi

EK 2 SULH CEZA MAHKEMESİ KARARI
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
more_vert
Cevabınız için teşekkürler Hocam  çok sağolun.

1) Yediemin deposunun sahibi icra müdürlüğüne gidip nasıl benim tapu bilgilerimi öğrenip haciz koyabiiyor 3. kişilere bilgi verilmesi yasak değil mi insanlar eşinin tapu bilgilerini bile öğrenemiyorken.

2) İcra takibi kesinleşmiş evime haciz işlemi tapuda uygulanmış ben bugün icra mahkemesine borca itiraz ve usulsüz tebligat olduğuna dair dava açtım evime konan haciz kalkar mı? yada bu icra takip işlemi durur mu? haber verilmeden evim  4 bin lira için satışa çıkarılır mı ?  3 gün içinde mal beyanında bulunup yediemin deposu borcunu ödememi söylüyorlar dava açtım için bu süreç durur mu?
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
more_vert
Tedbir talebiniz yoksa durmaz takip
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
more_vert
ihtiyati tedbir 2 hafta süre ile geçici koruma sağlıyor 2 haftanın sonunda icra mahkemesindeki dava sonuçlanmazsa yine eve haciz konulabiliyor ve bunun için % 10 teminat isteniyor.
dava sonuçlanmadan ev satışa çıkarılıp satılır mı ?
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert

Bu şekilde sonuç kısmı yazdım eve konan haciz durmaz mı ? tedbir talebi için tekrar mı dava açmalıyım

4) SONUÇ ve TALEP               : Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edilmesi sebebiyle şikayetimizin kabulu ile tebliğ tarihinin muttali olduğum 12.03.2021 tarihi olarak KABUL EDİLMESİNE.

2020/8728 esas numaralı dosyanın TAKİBİNİN DURDURULMASINA

Karşı tarafa hiçbir borcum olmaması nedeniyle TAKİBİN İPTALİNE

Kötü niyetli karşı tarafın % 20’ sinden aşağı olmamak üzere İCRA İNKAR TAZMİNATINA MAHKUM EDİLMESİNE

Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
more_vert
Bunu tam olarak tedbir talebi olarak değerlendirmez  hakim. Tedbir istemek de fayda var.
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
more_vert
ihtiyati tedbir 2 hafta süre ile geçici koruma sağlıyor 2 haftanın sonunda icra mahkemesindeki dava sonuçlanmazsa yine eve haciz konulabiliyor ve bunun için % 10 teminat isteniyor.
dava sonuçlanmadan ev satışa çıkarılıp satılır mı ?
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert
İhtiyati tedbir 2 haftalık değil. Dava bitinceye kadar olur
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
...